Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty: 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg
  • ban6.jpg
  • ban7.jpg


Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów DW/001/P

Sstacja kontroli pojazdów czynna w godzinach 7.00 do 19.00 .

W soboty 7:00 do 14:00.


Wykonuje przeglądy techniczne pojazdów w zakresie A, B, T, E


A – motocykle i motorowery


B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t


T – ciągniki rolnicze


E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja


c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem


d – pojazdów związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą


e – pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę