Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Najlepszy uczeń w zawodzie
2013/2014
Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty: 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg
 • ban6.jpg
 • ban7.jpg

Otwarcie hali pod samochód ciężarowy

      W Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu w ręce przyszłych mechaników
w czwartek 26 września 2019r. została oddana nowoczesna hala warsztatowa dla samochodów ciężarowych. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na Dolnym Śląsku.

Oficjalnego otwarcia hali przez uroczyste przecięcie wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Marian Ramut.

      Dzięki zajęciom prowadzonym w nowej hali, podniesie się nie tylko poziom wiedzy na temat obsługi samochodów ciężarowych, ale przede wszystkim poziom umiejętności praktycznych. Dodatkowo w szkole zostanie poszerzona oferta edukacyjna - powstanie klasa patronacka w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – samochody ciężarowe, autobusy. Działania te podniosą kompetencje i kwalifikacje uczniów, a także konkurencyjność absolwentów "wrocławskiej samochodówki" w branży motoryzacyjnej.

Inwestycja była współfinansowana z funduszy unijnych.

hala uroczystosc

Dane techniczne obiektu:

 • powierzchnia zabudowy wraz z zapleczem technicznym : 199,0 m2
 • powierzchnia użytkowa hali wraz z zapleczem technicznym : 175,92 m2
 • powierzchnia stanowiska do mycia podzespołów i powłoki lakierniczej nadwozia samochodu : 60,0 m2
 • kubatura obiektu : 1261,7 m3
 • wysokość hali w świetle : 5,75 m
 • wysokość zaplecza technicznego : 3,05 m

Ponadto uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia w ZS nr 2, a także porozmawiać z przedstawicielami firm współpracującymi na temat korelacji kształcenia zawodowego
z wymaganiami rynku pracy.

 

Zdjęcia otrzymane od fotografa z Urzędu Miasta Wrocławia:


Show Car w samochodówce

W dniach 6.11.2018-9.11.2018 gościliśmy na terenie warsztatów szkolnych ZS nr 2 niezwykły samochód szkoleniowo-prezentacyjny Show Car. To potężny ciągnik siodłowy Freightliner Coronado ze specjalistyczną naczepą. Hydraulicznie rozsuwane boki auta sprawiają, że po ich rozstawieniu powstaje komfortowa sala szkoleniowa. Znalazło się w niej miejsce na ekrany do prezentacji, a nawet na ekspozycję narzędzi i mniejszych urządzeń wykorzystywanych do codziennych prac w warsztatach motoryzacyjnych. W kosmicznym laboratorium odbyły się zajęcia dla branży motoryzacyjnej, zorganizowane przez firmę Inter Cars. Wzięli w nich udział uczniowie Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia, a także nasi nauczyciele.

Tematyka szkoleń:

Show car

 

 


"Mogę więcej" wycieczka „młodych elektromechaników”

 

     Dnia 12.05.2017r. w naszej szkole odbyły się zajęcia praktyczne dla „młodych elektromechaników”, realizowane w ramach projektu „Mogę więcej ”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich.

IMG 2302

Program zajęć przewidywał:

 1. BHP przy prądzie elektrycznym
 2. Zasada działania elementów obwodu elektrycznego.
 3. Zabawa  „ Budujemy obwód elektryczny”.
 4. Próba podłączenia dwóch obwodów : oświetleniowego i klaksonu.
 5. Zapoznanie się z nowoczesną bazą dydaktyczną.
 6. „Testowanie wytrzymałości” samochodu terenowego marki GAZ-69B J

Zajęcia przebiegały w naukowej atmosferze, a dzieci mogły wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny.

Składam podziękowania za organizację spotkania:

Pani Paulinie Orsaczek, Panu Mariuszowi Kuryło, oraz uczniom klasy 3TD: Kamilowi Płaczkowi, Krzysztofowi Szydłowskiemu, Tomaszowi Waligórze, Patrykowi Gajkowi i Pawłowi Porębie.

Krzysztof Michalik


EGZAMIN PRÓBNY

TECHNIK MECHANIK

Dnia 17 marca 2017r. na Warsztatach Szkolnych odbył się próbny egzamin z kwalifikacji M.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 3TA.

Zadaniem uczniów było wykonanie szeregu czynności wynikających z treści zadania:

 • wykonanie montażu zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń,
 • posługiwanie się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń,
 • sprawdzenie jakości wykonanego montażu maszyn i urządzeń,
 • przestrzeganie zasad obsługi maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie konserwacji maszyn i urządzeń,
 • instalowanie maszyny i urządzenia na stanowisku,
 • dokonanie regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia.

 

Dziękujemy za pomoc w organizacji egzaminu Panu Andrzejowi Karkoszowi i Panu Zbigniewowi Walczakowi.

N. Olek-Rosomacka

 


Slajd1


Klek zs2


 Egzamin próbny z kwalifikacji M.28. (2)

UWAGA !!!

DNIA 23 listopada 2015r. o godzinie 12:00 W SALI KONFERENCYJNEJ WARSZTATÓW SZKOLNYCH ODBĘDZIE SIĘ PRÓBNY EGZAMIN TEORETYCZNY DLA LAKIERNIKÓW Z KWALIFIKACJI M.28. – Wykonywanie prac lakierniczych (KLASA 3ze-2).

PRÓBNY EGZAMIN PRAKTYCZNY ODBĘDZIE SIĘ 16 stycznia 2016r.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Marzenna Borowska

 


Egzaminy próbne 2015 (2)

Próbne egzaminy potwierdzajace kwalifikacje w zawodzie -  teoretyczne i praktyczne z kwalifikacji M17, M18, M19, M42 i M44 odbędą się w dniach od 3 -20 listopada wedlug załączonego harmonogramu.

Szczegółowe informacje znajduja sie na tablicy ogloszeń na terenie Warsztatów Szkolnych.

Marzena Borowska 

Egzamin patronacki Man Truck & Bus

17 i 23 kwietnia 6 uczniów z klasy 4 TD zdawało egzamin patronacki Man Truck&Bus.

Część teoretyczną uczniowie zdawali w naszej szkole natomiast egzamin praktyczny odbył się na terenie Man Truck & Bus Polska w Nowej Wsi Wrocławskiej przy ulicy Wymysłowskiego 9.

 Wszyscy uczniowie ukończyli egzamin z wynikiem dobrym i zadowalającym.

Gratulujemy:)

Certyfikaty uczniowie odbiorą osobiście  w Warszawie.

Zobacz zdjęcia z egzaminu


 Uczniowie naszej szkoły od grudnia brali udział w Uczniowskim Mini Projekcie Badawczym w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru zawodu Technik pojazdów samochodowych.

Uczniowie:

 • Krzysztof Gibalski – 2TD
 • Mateusz Kalata – 2TD
 • Łukasz Nyrek – 3TD

pod merytoryczną opieką Pana Krzysztofa Orsaczka zdobyli I miejsce za projekt:

„Dotrysk wody do układu zasilania celem obniżenia zawartości szkodliwych związków w spalinach silnika”.

Celem badań było potwierdzenie lub nie, informacji zawartych w literaturze, dotyczących wtrysku wody do komory spalania silników z zapłonem iskrowym, oraz przedstawienie wyników pomiarów własności ruchowych badanego przez nas samochodu. Zakres badań obejmował, badanie własności ruchowych samochodu na hamowni podwoziowej, pomiary zużycia paliwa, pomiar mocy samochodu oraz ocenę przydatności stosowania instalacji wtrysku wody w samochodach z silnikami z zapłonem iskrowym bez doładowania.

Fiat 126p wykorzystany do badań.

 


 

 Dnia 19 marca 2015 w Zespole Szkół Nr 2 odbyły się próbne egzaminy teoretyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Egzamin teoretyczny pisalo 154 uczniów z kwalifikacji M12, M.18, M.17, M.24 i M28.


 bbbOd grudnia w naszej szkole realizowany jest

UCZNIOWSKI MINI PROJEKT BADAWCZY (UMPB) W ZAKRESIE INNOWACYJNEGO ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE WIEDZY Z OBSZARU DANEGO ZAWODU

Temat zaplanowany do realizacji dla Elektromechanika pojazdów samochodowych to:

WYKONANIE STANOWISKA (I PRZEPROWADZENIE BADAŃ) DO SPRAWDZANIA SILNIKA MOTOROWEROWEGO DWUSUWOWEGO WRAZ Z HAMOWNIĄ ELEKTRYCZNĄ DO ZASTOSOWANIA W SZKOLE ZAWODOWEJ


 

W lutym 2015roku w Warsztatach Szkolnych ZS Nr 2

odbył się regionalny etap Konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodzie:

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Konkurs ten organizowany jest w ramach projektu systemowego pn. ”Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Beneficjentem Systemowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizatorem Konkursu jest Realizator projektu

Konkurs składa się z dwóch Etapów: Regionalnego oraz Finału Konkursu.

Etap regionalny organizowany jest w czterech subregionach: wrocławskim, jeleniogórskim, legnickim i wałbrzyskim.

Dnia 12 lutego 2015r. odbył się w naszej szkole Konkurs na Najlepszego Ucznia w zawodzie Technik pojazdów samochodowych, wzięło w nim udział osiem drużyn reprezentujących osiem szkół:

 1. Zespół Szkół w Miliczu
 2. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Strzelinie
 3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Wołowie
 4. Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu
 5. Zespół Szkół mechanicznych w Bolesławcu
 6. Zespół Szkół technicznych „mechanik” w Jeleniej Górze
 7. Zespół Szkół ekonomiczno-technicznych w Rakowicach wielkich
 8. Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu

18 i 19 lutego 2015r. odbył się w naszej szkole Konkurs na Najlepszego Ucznia w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych, wzięło w nim udział dziewiętnaście drużyn reprezentujących dziewiętnaście szkół:
1. Zespół Szkół w Miliczu
2. Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich
3. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy
4. Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie
5. Powiatowy Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie śląskiej
6. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
7. Zespół Szkół w jelczu-Laskowicach
8. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Oławie
9. Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
10. Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Sycowie
11. Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu
12. Zespół Szkół zawodowych nr 5 we Wrocławiu
13. Zespół Szkół ekonomiczno-technicznych w Rakowicach wielkich
14. Zespół Szkół ogólnokształcących i zawodowych w Grafowie Śląskim
15. Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
16. Zespół Szkół ponadgimnazjalnych im. Kzl w Lubaniu
17. Zespół Szkół mechanicznych w Bolesławcu
18. Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Zgorzelca
19. Zespół Szkół technicznych „mechanik" w Jeleniej Górze
Drużyny, które uzyskały w Etapie Regionalnym największą ilość punktów, zakwalifikowane zostaną do
drugiego Etapu Konkursu – Finału Konkursu.
Finał Konkursu – etap wojewódzki odbędzie się w naszej szkole 3 marca 2015 roku
Zobacz jak walczyła nasza drużyna;)

 


 

Dnia 01 października 2014r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 odbyła się prezentacja firmy    

(współpracującej z firmą Proton), która zajmuje się dystrybucją profesjonalnych narzędzi do montażu i naprawy samochodów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć :)

                        Autor zdjęć Paulina Orsaczek


 

27 września 2014 roku w Zespole Szkół Nr2 odbyl się rajd rowerowy do Serwisu MAN w Piertrzykowicach "MANiak 2014".

Uczniowie klas 1TD,2TD,3TD,4 TD i 1Zc pod opieką nauczycieli wraz z przedstawicielami firmy MAN z Warszawy wyruszyli na rowerach do odleglego o 15 kilometrów Serwisu  MAN-a w Pietrzykowicach. Tam czekalo na nas ognisko, na którym upiekliśmy pyszne kielbaski oraz krotkie wystąpienia Dyrektora ZS Nr2 oraz przedstawicili firmy MAN.

Zobacz zdjęcia

Autor zdjęć: Jerzy Tomaszczyk