Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 we WROCŁAWIU

ul. Borowska 105

50 -551 Wrocław

OGŁASZA:

Przetarg nieograniczony

na

Nazwa zadania:

Roboty remontowe w Zespole Szkół Nr 2
przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu.

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Wadium

Nie występuje

Termin składania ofert

07.10.2014 r. godzina 9:00

Miejsce ogłoszenia

BZP z dnia 23.09.2014 r. Nr 201625 - 2014

Data publikacji

23.09.2014 r.

Opublikował

Olimpia Chludzińska

Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 201625-2014
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załaczniki do SIWZ
  4. Wzór umowy
  5. Przedmiary robót
  6. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
  7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót