Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 we WROCŁAWIU

ul. Borowska 105

50 -551 Wrocław

OGŁASZA:

Przetarg nieograniczony

na

Nazwa zadania:

Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół  Nr 2
we Wrocławiu, ul. Borowska 105

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Wadium

Nie występuje

Termin składania ofert

27.11.2013 r.

Miejsce ogłoszenia

BZP z dnia 13.11.2013 r. Nr 239095 - 2013

Data publikacji

13.11.2013 r.

Opublikował

Joanna Madej

Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 239095 - 2013
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Wzór umowy
  4. Przedmiary robót
  5. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
  6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - bud. i  elektr.