Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor mf

Projekt  „Twój czas na staż” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

czas 01

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 240 uczniów wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Dolnego Śląska
  i Wrocławia branżach
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami dzięki realizacji staży/ kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu.

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 15
 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • płatne staże uczniowskie realizowane u lokalnych pracodawców (w tym działających w branżach wpisujących się
  w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska)
 • płatne staże uczniowskie realizowane u lokalnych pracodawców i kursy kwalifikacyjne: AutoCAD- dedykowany dla uczniów z Elektronicznych Zakładów  Naukowych oraz  Technikum Nr 15, kształcących się na kierunkach: informatyka, grafika i poligrafia cyfrowa; Obsługa wózków widłowych dedykowany dla uczniów z Zespołu Szkół Logistycznych  kształcących się w kierunkach: logistyka, spedycja, magazynier
 • szkolenia oraz staże podnoszące kompetencje, wiedzę i kwalifikację nauczycieli
 • doposażenie pracowni nauki zawodu w siedmiu placówkach

Przydatne linki: