Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor mf

Zespół Szkół nr 2 jest realizatorem Kursu Umiejętności Zawodowych

dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu w ramach projektu MŁODZI ZAWODOWCY

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło finansowania projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działania: 9.1 Aktywna integracja

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację i podniesienie zdolności do zatrudnienia podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) we Wrocławiu, poprzez włączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla młodzieży i ich rodzin do programu zajęć placówek w okresie 01.11.2018 - 31.07.2021.

Działania w projekcie:

Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym dla podopiecznych MOS i MOW w tym m.in.: zajęcia prowadzone innowacyjną metodą wypracowaną przez SWPS, poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych – w tym: rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, zajęcia o charakterze terapeutycznym, warsztaty umiejętności znajdowania zatrudnienia, indywidualne treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym;

Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla podopiecznych MOS i MOW w tym: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe – dla MOW;

Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym dla rodziców/opiekunów podopiecznych MOS: indywidualne i grupowe tre4ningi kompetencji wychowawczych, poradnictwo prawne i rodzinne;

Zakup doposażenia sal i materiałów dla realizacji zajęć

Grupa docelowa: 

Wsparciem zostanie objętych 311 podopiecznych MOS i MOW we Wrocławiu, rodzice i opiekunowie podopiecznych MOS. 

Wnioskodawca:

Gmina Wrocław

Realizatorzy projektu:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona we Wrocławiu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 1 627 372,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 546 003,59 zł

Wkład własny: 81 368,61 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2018

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021

Adres Biura Projektu – Realizator MOW:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona

50-551 Wrocław ul. Borowska 101

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 71 798 68 84

Adres Realizatora MOS:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

54-029 Wrocław ul. Kielecka 51a

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ław.pl, tel. 71 798 67 45

 

Pliki do projektu:

  1. informacja o projekcie Młodzi Zawodowcy
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY,  KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 1
  3. KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY,  KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 2
  4. KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY,  KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 3