Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

EU flag Erasmus vect POS

Projekt zakłada wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe 40 naszych uczniów w ciągu 2 lat. Jest to pierwsza taka inicjatywa w historii naszej placówki. Do tej pory wyjechało 20 osób, w podziale na dwie grupy wyjazdowe. I grupa wyjechała w październiku 2019 na Węgry (organizacja MeOut), natomiast II grupa w listopadzie 2019 do Włoch (organizacja Uniser)

 

Dzięki Projektowi realizujemy cele:

1. Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego o kontekst europejski.

Uczniowie mają szansę poznawać realia pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach. Uczą się tamtejszych technologii i dobrych praktyk oraz zdobywają obycie w pracy w środowisku międzykulturowym. 

2. Wprowadzenie praktyczne młodzieży do wartości europejskich

Wyjazd jest okazją do porównania kultury i tradycji ojczystych do typowych dla miejsca wyjazdu.

Uczniowie sami czują się przybyszami i zyskują nową perspektywę poznawczą, która, mamy nadzieję, uwrażliwia ich na potrzebę otwartości, tolerancji czy szacunku do odmienności.

3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o atrakcyjne formy kształcenia.

Zaplanowaliśmy nasze mobilności tak, by obejmowały zarówno naukę zawodu, jak i funkcjonowanie w środowisku odmiennym kulturowo. Jest to działanie wpisujące się wprost w realizację pierwszego celu Europejskiego Planu Rozwoju - zakorzeniania w uczniach potrzeby i chęci do uczenia się przez całe życie.

4. Nawiązanie relacji z zagranicznymi partnerami oraz przedsiębiorstwami

Działania projektowe zakładają ścisłą współpracę z włoską i węgierską organizacją pośredniczącą.

 

 

 

W tym roku szkolnym 2019-2020 uczestniczymy w dwóch mobilnościach:

1.Węgry

„W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie odbywali praktyki w Budapeszcie. Jednym z opiekunów na tym wyjeździe byłem ja - Kamil Dziura. Uczniowie w trakcie tygodnia poniedziałek - piątek, pracowali w wyznaczonych firmach. Codziennie po ich praktykach spotykaliśmy się, aby podsumować każdy dzień, porozmawiać o ciekawostkach, ich pracy i ewentualnie pomocy w rozwiązaniu drobnych spraw. Pieczę nad naszą grupą ze strony węgierskiej sprawował Zoltan, który biegle mówi po polsku. Pomagał nam organizacyjnie i planował różne wycieczki, które odbywały się w weekendy. W czasie kiedy ja byłem opiekunem to zwiedziliśmy Terror Haze - jest to muzeum ku czci ofiar II wojny światowej, a także Bazylikę Św.Piotra. Odbyła się również w ostatni wieczór przed wyjazdem wspólna kolacja, którą zorganizował Zoltan. Reasumując i podsumowując praktyki w formie wyjazdu i współpracy z innymi państwami dzięki projektowi Erasmus plus to niebywale świetna, ale i zarazem ekscytująca sprawa. Organizacyjnie bez zarzutów, uczniowie zachwyceni i chętni do dalszych tego typu rozwiązań z praktykami, strona węgierska była bardzo zadowolona z postępów i przygotowania uczniów, niektórym chcieli również zaproponować pracę po ukończeniu szkoły. Uczniowie, jak i opiekun mieli zagwarantowane zakwaterowanie, bilety komunikacji miejskiej, jak i również środki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy typu wyżywienie. Wycieczki były dla nas darmowe i oprowadzał nas przewodnik. Jedynym warunkiem na ten moment była znajomość przez uczniów języka angielskiego, z czego mieli przeprowadzony przed wyjazdem mały egzamin.

Kamil Dziura – opiekun”

2.Włochy

„W ciągu 4 tygodni praktyk zawodowych 10 uczniów z ZS nr.2 we Wrocławiu odbyło praktyki w zakładach wskazanych przez placówkę goszczącą we Faenzie. Miałam przyjemność pełnić funkcję opiekuna grupy przez 2 tygodnie.

Cała grupa zakwaterowana została w Faenzie. Program pobytu zakładał zarówno doskonalenie umiejętności zawodowych jak i poznanie historii, kultury kraju oraz poznanie języka włoskiego.

Uczniowie rozpoczęli praktykę w różnych zakładach samochodowych. Godziny pracy były indywidualne.

W ramach programu poznawania kultury kraju przywitano nas warsztatami oraz uroczystą kolacją. Odbyła się całodzienna wycieczka do Wenecji. Uczestnicy programu także samodzielnie zwiedzali okolice odwiedzając muzea, pobliskie miasta i okoliczne zabytki.

Stażyści niejednokrotnie dawali wyraz zadowolenia z zakwalifikowania się do programu Erasmus. Oceniam grup pozytywnie, która cieszyła się dobrą opinią wśród pracodawców.

 

Dorota Rzewuska-Salamon – opiekun”

 

W listopadzie 2019r. uczniowie klas III Technikum ZS nr2 odbyli miesięczną praktykę zawodową we Włoszech w ramach projektu Erasmus+. Praktyki odbywały się w warsztatach samochodowych. Uczniowie mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy teoretycznej z pracą w realnych warunkach. Dodatkowym atutem projektu Erasmus+ była możliwość poznania warunków i standardów pracy poza granicami naszego kraju. Dodatkowo uczniowie poznali kulturę , język i życie codzienne Włoch. Zwiedzili Wenecję i Florencję. Jako, że z większością spraw musieli poradzić sobie samodzielnie , było to dla nich duże wyzwanie.

Beata Karch - opiekun”