Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty: 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

manufaktura logo 01

Szkoła uczestniczy w projekcie
„MANUFAKTURA FACHOWCÓW”

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu

 

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 07.02.02-02-0010/16-00 z dnia 17.08.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś Priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”
Działanie nr 7.2. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”
Poddziałanie nr 7.2.2. „Inwestycję w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu praktycznego kształcenia zawodowego poprzez poprawę warunków nauki zawodu. Projekt zapewni dostosowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez budowę i wyposażenie hali praktycznej nauki obsługi samochodów ciężarowych, dostosowanej do obowiązujących standardów kształcenia i zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy branży motoryzacyjnej.

Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez budowę i wyposażenie hali warsztatów szkolnych na samochód ciężarowy z zapleczem techniczno – dydaktycznym i zewnętrznym stanowiskiem do mycia podzespołów i powłok lakierniczych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 1 037 072,64 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 710 414,01 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 2 747 486,65 PLN

 

Jednostki Gminy zaangażowane w realizację projektu:

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu

Uczniowie, kształcący się w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu od 1 września 2019r. będą mogli realizować zajęcia w nowo powstałej hali pod samochód ciężarowy.

Powyższa inwestycja w dużej mierze jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie obsługi i naprawy pojazdów ciężarowych.

Dzięki nowej hali uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych czy kierowca mechanik, będą mogli pogłębić swoją wiedzę i umiejętności dotyczące współczesnych standardów obsługi, diagnostyki i naprawy środków transportu drogowego.

Part 1.3