Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor mfProjekt  „Bliżej zawodu” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2022 roku.

blizej kolor 01

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną  poszukiwaną na rynku pracy 262 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach  prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży/ praktyk, kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 15
 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów,
 • kursy kwalifikacyjne: Uprawnienia SEP 1kV dla uczniów kształcących się w na kierunku technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk transportu kolejowego, technik transportu kolejowego, technik informatyk, technik elektronik; Obsługa wózków widłowych dla uczniów kształcących się w na kierunku technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier-logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy,
 • kursy kwalifikacyjne i staże dla nauczycieli zawodu
 • doposażenie pracowni nauki zawodu w siedmiu placówkach.

 

 

Przydatne linki:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO I EDYCJI PROJEKTU online
 2. Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bliżej zawodu”
 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO I EDYCJI PROJEKTU "Bliżej zawodu" plik .pdf
 4. Załącznik: Deklaracja uczestnictwa plik .pdf
 5. Załącznik: Deklaracja uczestnictwa plik .docx