Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty: 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

manufaktura logo 01

Szkoła uczestniczy w projekcie
„MANUFAKTURA FACHOWCÓW”

więcej

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

Do wakacji pozostało:

NOWOŚCI
w bibliotece szkolnej
Moto -Liga w ZS2
 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

Zasady pobytu ucznia na terenie szkoły.

covid 19

 1. Szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają uczniowie. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 4. Uczniowie wpuszczani są do szkoły kolejno z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 6. Po zakończeniu zajęć w każdym dniu uczeń opuszcza teren szkoły.
 7. Czynności związane z przychodzeniem i wychodzeniem ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie.
 8. Na terenie szkoły poruszając się w przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety) uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do noszeni maseczek lub przyłbic zapewniających osłonę ust i nosa.
 9. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 11. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
 12. Wchodząc na zajęcia do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 13. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się wyłącznie na ławce ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami i podręcznikami między sobą.
 14. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 15. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 16. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom nauczyciel odmawia udziału w zajęciach, jeżeli u uczniów widać objawy infekcji.
 17. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę, w której prowadzi zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 18. Dyrektor szkoły może wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły przy wejściu do szkoły.


Jeśli uczeń będzie miał temperaturę powyżej 37.0 stopni, nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.

 

19. Uczeń z objawami chorobowymi powinien skonsultować się z lekarzem. Uczeń, który nie spełnia kryteriów podejrzenia o zachorowanie na koronawirusa powinien być leczony w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Uczeń będzie mógł przyjść do szkoły, jeśli przedłoży informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że jest zdrowy i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów i pracowników szkoły.

20. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel,bóle mięśni i ogólne zmęczenie:

a. w szkole: nauczyciel zapewnia odizolowanie ucznia i niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrekcję. Dyrektor zawiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną. Wdrożone zostają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz wytyczne Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;

b. w domu: uczeń obowiązkowo pozostaje w domu, natychmiast powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej zaleceniami.

     21. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania ucznia do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

Wrocław, 1 września 2020 r.

O szkole

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.

Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.

W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły. I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.