Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

sobota w godzinach 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

zawodowy wroclaw

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Zawodowy Wrocław”

realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

więcej

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.02.2018r.

 

Nr Sprawy 2232/5/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.02.2018r. 

zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy zadania nr 2

 

Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia specjalistycznego (urządzeń i sprzętu) do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu”  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania.

CPV - 43800000-1, 38548000-8, 38434000-6, 42924700-6, 42652000-1, 42413200-6, 42636100-4, 42650000-4, 38410000-2, 39162100-6

Nr sprawy 2232/1/2018

dotyczy zadania nr 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 519168-N-2018

 

Data składania ofert: 27 lutego 2018 r. 09:00

 

Ogłoszenie nr 519168-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa używanego samochodu ciężarowego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 


OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania

Wrocław, dnia 13 lutego 2018 r.

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę używanego samochodu ciężarowego do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV - 34137000-6,

Nr sprawy 2232/3/2018

 

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

 

Wrocław, dnia 07 lutego 018 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia specjalistycznego (urządzeń i sprzętu) do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu”  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania.

CPV - 43800000-1, 38548000-8, 38434000-6, 42924700-6, 42652000-1, 42413200-6, 42636100-4, 42650000-4, 38410000-2, 39162100-6

Nr sprawy 2232/1/2018

dotyczy zadania nr 1

 


Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych

Nr sprawy 2232/3/20


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr sprawy2232/1/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

dotyczy zadania nr 1 i nr 2

Uwaga!

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert zadanie nr 2 w załączniku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Data składania ofert: 02 lutego 2018 r. 09:00

 

Ogłoszenie nr 508444-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa używanego samochodu ciężarowego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Uwaga!

Sprostowanie do SIWZ.

 


Zaproszenie do złożenia oferty 2

Wrocław, dnia 22.01.2018r.

 

Data udzielenia odpowiedzi na zaproszenie: 01 lutego 2018 r. 23:59:59

 

NR SPRAWY 2232/4/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę wyposażenia ogólnodydaktycznego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Ogłoszenie nr 505841-N-2018

z dnia 2018-01-16 r.

 

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa wyposażenia specjalistycznego (urządzeń i sprzętu) do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

UWAGA

Sprostowanie do SIWZ z dnia 22.01.2018r. w załączniku nr 3 

 


Zaproszenie do złożenia oferty

Data udzielenia odpowiedzi na zaproszenie: 

30 stycznia 2018 r. 15:00

 

 

 

 

NR SPRAWY 2232/2/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę wyposażenia multimedialnego do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwaga!

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia.