Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora

71 798-68-95
fax. 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

warsztaty@zs2.wroclaw.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

sobota w godzinach 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu

 

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 07.02.02-02-0010/16-00 z dnia 17.08.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś Priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”
Działanie nr 7.2. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”
Poddziałanie nr 7.2.2. „Inwestycję w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu praktycznego kształcenia zawodowego poprzez poprawę warunków nauki zawodu. Projekt zapewni dostosowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez budowę i wyposażenie hali praktycznej nauki obsługi samochodów ciężarowych, dostosowanej do obowiązujących standardów kształcenia i zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy branży motoryzacyjnej.

Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez budowę i wyposażenie hali warsztatów szkolnych na samochód ciężarowy z zapleczem techniczno – dydaktycznym i zewnętrznym stanowiskiem do mycia podzespołów i powłok lakierniczych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 1 037 072,64 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 710 414,01 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 2 747 486,65 PLN

 

Jednostki Gminy zaangażowane w realizację projektu:

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych: